ASD zoekt nieuwe leden

Aanvulling gezocht! We zoeken inwoners van Meierijstad, die zitting willen nemen in de Adviesraad Sociaal Domein Meierijstad (ASD), met name die inwoners die kennis en/of affiniteit hebben met de subdomeinen Jeugd en Onderwijs.

Uw kwaliteiten U beschikt over de juiste kwaliteiten en ervaringen, waardoor u goed in een netwerk-organisatie past. U bent overtuigd van het belang van een brede Adviesraad Sociaal Domein, gelooft in de kracht van de burgers en denkt vanuit het inwonersperspectief. U bent onafhankelijk van welke organisatie dan ook, collegiaal, respectvol, sociaal, legt gemakkelijk verbindingen en u kunt goed samenwerken. U brengt uw energie en enthousiasme  graag over op anderen met respect voor de eigen kwaliteit van de ander. U communiceert gemakkelijk, ook digitaal.  We streven naar een evenwichtige verdeling in vrouw/man en leeftijd, jonger en ouder en geografische spreiding.

Heeft U belangstelling? Stuur dan een e-mail naar info@asdmeierijstad.nl  voor 28 mei 2021 met daarin een korte motivatiebrief en uw curriculum vitae. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Emmely Bunk-Kuijpers, voorzitter ASD via bovenstaand e-mailadres.

Geplaatst in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor ASD zoekt nieuwe leden

Kerstwens 2020

Bestuur en leden van de Adviesraad Sociaal Domein Meierijstad (ASD) wensen u fijne kerstdagen en een gezellige, maar ook een veilige, jaarwisseling toe.

Laten we 2020 snel afsluiten en ons richten op 2021.

We spreken de hoop uit dat alle verwachtingen en wensen ingevuld gaan worden in het nieuwe jaar. Maar bovenal wensen wij u een respectvolle samenleving toe waarin, zonder veel opgelegde beperkingen, eenieder, niemand uitgezonderd, zijn of haar plek kan vinden en op een volwaardige manier kan deelnemen en genieten.

Namens de Adviesraad Sociaal Domein

Pieter van Dieperbeek, voorzitter

Geplaatst in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor Kerstwens 2020

Meedoen in Meierijstad

In de gemeente Meierijstad telt iedereen mee. De gemeente Meierijstad is door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) geselecteerd als 1 van de 25 koploper-gemeenten in Nederland. Koploper- gemeenten zetten zich extra in om het ‘VN verdrag van rechten van mensen met een beperking’ om te zetten naar lokale initiatieven. In de gemeente Meierijstad moet iedereen mee kunnen doen. Hoe de gemeente Meierijstad zich hiervoor inzet staat in de nieuwsbrief:

https://gemeente-meierijstad.email-provider.nl/web/vdxrqemnsl/0k80cmn3f7/txl4nx6rkh/vn098vvqve

© 2019 Fenna van Bergen Tekst

Geplaatst in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor Meedoen in Meierijstad

Symposium Morele Dilemma’s op 27 november 2019

De voorzitter en de secretaris van de Adviesraad waren gister, woensdag 27 november 2019, uitgenodigd voor het “Symposium Morele Dilemma’s”. Dit symposium werd georganiseerd door de gemeente Meierijstad.

Het idee voor dit symposium is ontstaan op 4 mei van dit jaar tijdens Dodenherdenking door de burgemeester van Meierijstad, Kees van Rooij. Tijdens de 2e Wereldoorlog, gingen de burgemeesters van Erp en van Veghel verschillend om met opdrachten van de Duitse bezetters. Bij de herdenking werd een toneelstuk opgevoerd, ‘Burgemeesters in Oorlogstijd’, waarin die keuzes aan bod kwamen, zonder het zwart-wit te maken. Aan het einde van het toneelstuk werd de conclusie getrokken dat burgemeesters het nu gemakkelijker hebben. Maar morele dilemma’s zijn er ook nu. “Soms moet je als burgemeester een afweging maken tussen twee kwaden, en kan een beslissing schuren met je rechtvaardigheidsgevoel”, aldus burgemeester Kees van Rooij van Meierijstad. Met dit symposium wil Kees van Rooij morele dilemma’s bespreekbaar maken.

Het symposium ging over morele dilemma’s waar bestuurders uit verschillende sectoren soms voor staan. Is dan de persoonlijkheid of levenservaring van de bestuurder van invloed op het te nemen besluit? Hoe gaat men om met tijdsdruk of de publieke opinie? En vooral: hoe vóelt die verantwoordelijkheid? Daar waar maar zelden het gesprek over gaat: dát staat in dit symposium centraal.

© 2019 Fenna van Bergen Tekst

Geplaatst in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor Symposium Morele Dilemma’s op 27 november 2019

Tweede Q-café met een Q-kske op zaterdag 26 oktober 2019

Bijeenkomst Q-koortspatiënten in Veghel: “We zitten allemaal in het zelfde schuitje”

De Q-werkgroep Meierijstad houdt 26 oktober weer een bijeenkomst voor Q-koorts patiënten, hun familieleden en andere belangstellenden. Dat gebeurt in de vorm van een Q-café met en een Qkske.

Het Q-café wordt gehouden in het Pieter Brueghelhuis aan de Middegaal 25 in Veghel. Het is de tweede keer dat er zo’n informele bijeenkomst wordt gehouden. Deze vorm is volgens de organisatoren goed bevallen. De vorige keer waren er ruim twintig belangstellenden.

Het Q-café staat in het teken van ontmoeten, informeren, ervaringen delen maar ook gewoon gezellig praten. Niemand hoeft zich bezwaard te voelen, zegt de organisatie “want we zitten allemaal in hetzelfde schuitje”.

Het Q-café begint om 10.30 uur. In verband met de logistiek wil de organisatie wel graag tevoren weten hoeveel mensen komen. Aanmelden kan via een mailtje naar q-werkgroep-meierijstad@hotmail.com.

© 2019 Fenna van Bergen Tekst

Geplaatst in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor Tweede Q-café met een Q-kske op zaterdag 26 oktober 2019

Brabants Dagblad zaterdag 19 oktober 2019: ‘Gewoon kunnen meedoen. Punt’

Toegankelijkheid gebouwen

Als hier fietsen staan op de stoep in zijn woonplaats, kan Antoon Buiting er met zijn scootmobiel nauwelijks langs. Foto Jeroen Appels/Van Assendelft

ALS HIER FIETSEN STAAN OP DE STOEP IN ZIJN WOONPLAATS, KAN ANTOON BUITING ER MET ZIJN SCOOTMOBIEL NAUWELIJKS LANGS.

Foto: JEROEN APPELS/VAN ASSENDELFT Tekst: ROBÈRT VAN LITH

Er valt nog een wereld te winnen als het gaat om de toegankelijkheid van openbare gebouwen in Meierijstad. Rolstoeler Antoon Buiting rijdt zich regelmatig vast.

Laat één ding duidelijk zijn. ,,Wij zijn niet zielig. We moeten gewoon kunnen meedoen. Punt.” Antoon Buiting (73) uit Sint-Oedenrode wil het maar gezegd hebben. Hij is penningmeester van de Stichting Toegankelijk Meierijstad en van kleins af aan voor langere afstanden aangewezen op een rolstoel. En nu gebruikt hij alweer een flinke poos een scootmobiel. Uit eigen ervaring weet Buiting dat het nogal eens tegen kan vallen om in een rolstoel ergens te komen. ,,Zeker het openbaar vervoer is een ramp. Er valt nog een wereld te winnen, ook in Meierijstad.”Beugels

Buiting nam samen met bijna dertig vrijwilligers van de Stichting Toegankelijk Meierijstad (STM) liefst 77 openbare gebouwen in de gemeente Meierijstad onder de loep. Hoe toegankelijk zijn ze voor mensen in een rolstoel? Of voor blinden, slechtzienden of slechthorenden en mensen met een andere beperking? ,,Aan de meeste gebouwen mankeert wel iets. Maar je kunt zeggen dat ongeveer de helft van deze gebouwen redelijk toegankelijk is voor mensen met een beperking”, stelt Buiting, die van 1998 tot 2010 namens Hart voor Rooi in de gemeenteraad van Sint-Oedenrode zat.

In totaal werden 143 gebreken geconstateerd. Ruim de helft daarvan, 56 procent, kan worden opgelost door kleine aanpassingen, die niet veel werk vergen. Grote klussen zijn bijvoorbeeld het plaatsen van een invalidentoilet, het vervangen van zware deuren of het aanleggen van stoepafritten voor rolstoelen en scootmobielen op trottoirs.

Van de kleine klussen is het gros inmiddels al geklaard, zo’n 70 procent. ,,Dat hebben we samen met ambtenaren van de gemeente gedaan”, zegt Buiting. ,,Zij hadden een Doe-dag voor de organisatie. En die greep de gemeente aan om zo veel mogelijk gebouwen beter toegankelijk te maken door kleine aanpassingen. Dan moet je denken aan bijvoorbeeld beugels aan de binnenkant van toiletdeuren. Als er alleen een klink aan de binnenkant zit, lukt het rolstoelers haast niet om de deur te sluiten. De klink zit dan te ver weg. En in veel gevallen hingen kledinghaakjes veel te hoog. Dan moet je altijd iemand vragen om je jas op te hangen.”

En dat laatste is juist wat veel mensen met een beperking niet willen. ,,Het is niet leuk als je de hele tijd moet vragen ‘Kunt u mij helpen?’, of ‘Kunt u de deur even openhouden?’ We willen zo onafhankelijk mogelijk zijn, net als iedereen.”Betonnen paaltjes

Toch zijn er ook nog veel gebouwen die flink moeten worden aangepakt. Dat geldt onder meer voor jongerencentrum Bizzi in Schijndel, gemeenschapshuis ’t Span in Erp en het scoutinggebouw in Sint-Oedenrode. Meierijstad is nog bezig om de kosten van deze ingrijpende aanpassingen in kaart te brengen. Begin volgend jaar volgt een programma van aanpak, maar niet alles zal kunnen, beseft ook Buiting: ,,Sommige gebouwen zijn gewoonweg niet toegankelijk te maken. Neem bijvoorbeeld de toren van de Knoptoren in Sint-Oedenrode; die kun je met de beste bedoelingen niet geschikt maken voor rolstoelers.”

Ook cultureel centrum Mariëndael in zijn woonplaats kan nog veel beter, vindt Buiting. ,,Mariëndael werd enkele jaren terug goedgekeurd door de provincie. Intussen zijn diverse regels aangescherpt. Daar mag nog heel wat gebeuren, willen wij onze ‘OK-sticker’ op de deur plakken.”

Voor de foto begeven we ons naar Mariëndael. Daar laat Buiting zien wat hij bedoelt: ,,Deze betonnen paaltjes zijn zó vervelend voor blinden en slechtzienden. En als hier fietsen staan, kun je er niet langs met een rolstoel”, laat hij zien.Openbaring

Desondanks is Buiting vol lof over de manier waarop Meierijstad zich inzet voor de toegankelijkheid van gebouwen. ,,Pas nog waren hier ambtenaren van het ministerie van Binnenlandse Zaken. We hebben hen laten ervaren hoe het is om in een rolstoel rond te rijden. Of om niets te kunnen zien. Dat hadden ze nog nooit meegemaakt. Het was een openbaring voor velen.”

Voor de STM zit het werk er nog niet op als de openbare gebouwen beter toegankelijk zijn. ,,Daarna willen we aan de slag met winkels, horeca en overige bedrijven. En wat voor ons ook een doorn in het oog is: er is in Meierijstad een groot tekort aan openbare toiletten voor mensen met een beperking. Ook daar gaan we hard aan werken. Maar … we kunnen niet alles tegelijk.”

Geplaatst in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor Brabants Dagblad zaterdag 19 oktober 2019: ‘Gewoon kunnen meedoen. Punt’

Landelijk Congres op woensdag 9 oktober 2019: Cliëntondersteuning op weg naar 2022

Leden van de kennisgroep Wmo/GGZ waren op woensdag 9 oktober 2019 aanwezig op het landelijke congres over onafhankelijke cliëntondersteuning ‘Op weg naar 2022: leren, delen & inspireren ’ in Ede.

Gemeenten hebben de plicht om inwoners hulp te bieden bij het wegwijs maken in en de toegang tot zorg en ondersteuning. Onafhankelijke cliëntondersteuners moeten daarin voorzien, terwijl in de praktijk dat nog niet overal even goed geregeld is. Inmiddels zijn 28 koplopergemeenten druk bezig met het doorontwikkelen van cliëntondersteuning. Daarnaast staat het thema hoog op de landelijke én lokale agenda. Tijdens dit congres kijken we vooruit naar 2022 met volop ruimte voor innovatie, goede praktijken en inspirerende gedachten!

Drie themalijnen stonden in het programma centraal:

  • Bekendheid & communicatie: wat kun je doen om de bekendheid van cliëntondersteuning onder inwoners te vergroten?
  • Levensbreedheid & afbakening: waar begint cliëntondersteuning en waar houdt het op? En wat zijn succesvolle initiatieven voor specifieke groepen inwoners?
  • Samenwerking & inwonersparticipatie: hoe werk je samen (gemeente, aanbieders, inwoners) aan goede cliëntondersteuning? En op welke manieren vullen formele en informele cliëntondersteuners goed aan?

© 2019 Fenna van Bergen Tekst


Geplaatst in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor Landelijk Congres op woensdag 9 oktober 2019: Cliëntondersteuning op weg naar 2022

‘Iedereen doet mee’ moet in Meierijstad tussen oren zitten

SINT-OEDENRODE – Inwoners van Meierijstad met een beperking moeten onbeperkt kunnen meedoen. Hiervoor heeft Meierijstad dit en komend jaar in totaal 332.00 euro over. ,,Een festival kan bijvoorbeeld subsidie aanvragen om een gebarentolk in te zetten.” Robèrt van Lith 09-10-19 Bron: Brabants Dagblad

Openbare gebouwen in Meierijstad moeten beter toegankelijk zijn voor mensen met een beperking. Er moeten meer openbare toiletten komen voor deze doelgroep. En websites moeten beter zichtbaar zijn voor mensen met een visuele beperking. Deze plannen behoren tot het actieplan Lokale Inclusie Agenda Meierijstad 2019-2020. Of beter gezegd: plannen die het mogelijk maken dat iedereen kan meedoen in Meierijstad. 

Lees ook

‘Onbeperkt meedoen’

Het college van B en W heeft dit en komend jaar in totaal 332.000 euro beschikbaar voor ‘Onbeperkt meedoen’.  Hiervan is 100.000 euro bestemd voor een subsidiefonds. ,,Stichtingen kunnen bijvoorbeeld geld aanvragen om hun website beter zichtbaar te maken voor mensen die slecht kunnen zien”, zegt Sandra Langenbach. Zij is als  ambassadeur aangetrokken om mensen met een beperking zo veel mogelijk mee te laten doen. ,,Of een festival kan bijvoorbeeld subsidie aanvragen om een gebarentolk in te zetten.” 

Volgens wethouder Rik Compagne (HIER) maakt dit actieplan duidelijk, ‘dat iedereen meetelt’. ,,Het moet tussen de oren zitten. Niet alleen bij de ambtenaren van de gemeente, maar bij alle inwoners, bedrijven en organisaties.” Bij het opstellen van het actieplan werd samengewerkt met tal van belanghebbenden, zoals ervaringsdeskundigen, de Seniorenraad en Stichting Toegankelijk Meierijstad. 

Ambassadeur 'inclusie' Sandra Langenbach, ervaringsdeskundige Iris Wijnen van de landelijke stichting Dovenschap, wethouder Rik Compagne en Gerard Visser van Toegankelijk Meierijstad (vlnr) na afloop van het persgesprek.
Ambassadeur ‘inclusie’ Sandra Langenbach, ervaringsdeskundige Iris Wijnen van de landelijke stichting Dovenschap, wethouder Rik Compagne en Gerard Visser van Toegankelijk Meierijstad (vlnr) na afloop van het persgesprek. © Robèrt van Lith/BD

Maar dat wil niet zeggen dat we er al zijnRik Compagne , Wethouder Meierijstad

Meierijstad is in Brabant een van de drie kartrekkers op het gebied van ‘meedoen’, naast Breda en Reusel-De Mierden. Deze gemeenten werden door de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) geselecteerd als koploper-gemeenten omdat zij ‘volwaardig meedoen’ hoog op de agenda hebben staan. ,,Maar dat wil zeker niet zeggen dat we er al zijn”, benadrukt Compagne. ,,Ook Meierijstad heeft nog veel te verbeteren.” 

‘Niet schrikbarend’

Het college komt binnenkort met een uitgewerkt voorstel om openbare gebouwen beter toegankelijk te maken. ,,We hebben met een groep vrijwilligers 77 openbare gebouwen in Meierijstad gecontroleerd”, zegt bestuurslid Gerard Visser van Toegankelijk Meierijstad. Hij wil nog niet zeggen hoeveel gebouwen niet voldeden. ,,Het rapport ligt nog ter goedkeuring bij het college van burgemeester en wethouders.” Volgens Visser is het ‘niet schrikbarend’. ,,Maar een aantal openbare gebouwen, vooral in Veghel, zal nóóit honderd procent toegankelijk zijn. Dat komt bijvoorbeeld omdat er een grote trap voor de entree staat.” 

Geplaatst in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor ‘Iedereen doet mee’ moet in Meierijstad tussen oren zitten

Aftrap LEEFGOED op woensdag 25 september 2019

In de nieuwe wijk Kloosterkwartier start een proeftuin met LEEFGOED Veghel. Daarbij bedenken wijkbewoners en organisaties samen oplossingen en is het de bedoeling dat mensen meer voor zichzelf en voor elkaar gaan doen. Concreet zijn er plannen voor een soort welzijnsplein in het klooster en een ‘huiskamer van Veghel’ in de kloostertuin. Kijk hier naar een film over het project Leefgoed:

https://vimeo.com/361793633/ab77cca3f9

Op 25 september hebben tien organisaties een intentieovereenkomst ondertekend om het project met de naam Leefgoed Veghel vorm te geven. Voor financiële ondersteuning is de komende twee jaar acht ton beschikbaar. De nieuwe wijk Kloosterkwartier, inclusief klooster en kloostertuin, moet een plek worden voor álle inwoners van Veghel: jong, oud, rijk, arm, met en zónder beperking.

Het is de bedoeling dat het Kloosterkwartier gemeenschappelijke ruimtes krijgt, ook buiten. Daarbij wordt gedacht aan bijvoorbeeld een buurt-moestuin en wijkbewoners die samen eten of sporten. Maar er kan nog veel meer ‘gezamenlijks’ ontstaan. Het initiatief en de behoefte van de mensen zelf zullen daarbij maatgevend zijn. Daarin lijkt het project Leefgoed Veghel op het landelijk bekende project Proeftuin Ruwaard in Oss, waarbij niet het aanbod vanuit de (welzijns)organisaties, maar de vraag vanuit de bewoners centraal staat.

De partijen die de overeenkomst tekenen zijn de gemeente Meierijstad, Z-Enzovoorts (samenwerking tussen Zenzo Maatschappelijk Vastgoed en de Zusters Franciscanessen), BrabantZorg, BrabantWonen, ONS welzijn, GGZ Oost-Brabant, ROC de Leijgraaf, IBN, Labyrinth Zorg & Werk en Unik.

LEEFGOED is een concept voor wonen, werken, leren en (be)leven, waar ontmoeten, ondersteunen en verbinden samenkomen. Het onderscheidt zich niet van een reguliere woonomgeving. Het beoogt een woonomgeving te zijn met een diversiteit aan bewoners. LEEFGOED biedt ruimte, in evenwichtige samenstelling, aan iedereen. Iedereen is welkom: arm en rijk, oud en jong, “met en zonder bagage“, theoretisch en/of praktisch opgeleid of nog in opleiding of ontwikkeling. Ook voor mensen die niet geheel zelfstandig kunnen wonen, werken, leren en/of (be)leven. Daarvoor bieden organisaties maar ook andere burgers ondersteuning. De intentie van LEEFGOED kan omschreven worden als een concept dat bedoeld is voor de inwoners van Veghel. Uiteraard zijn en komen er wel woningen in ‘t Kloosterkwartier, er is voorzien in koop- en huurwoningen. Er zijn nu en kunnen ook in een later stadium voorzieningen zijn voor verenigingsleven en vrijetijdsbesteding. Bewoners van ‘t Kloosterkwartier evenals overige inwoners van Veghel moeten elkaar veilig, respectvol en op vrijwillige basis kunnen ontmoeten in gemeenschappelijke ruimtes en de buitenruimte. LEEFGOED biedt een laagdrempelige uitnodiging tot meedoen, prettig verblijven en samen activiteiten ontplooien, binnen en buiten. Misschien gaan mensen wel samen voedsel verbouwen, samen eten of sporten. Initiatief en behoefte vanuit de mensen zelf is maatgevend.

© 2019 Fenna van Bergen Tekst & Fotografie

Geplaatst in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor Aftrap LEEFGOED op woensdag 25 september 2019

Inspiratiebijeenkomst in Helmond op vrijdag 20 september 2019

Op vrijdag 20 september was de voorzitter van onze Adviesraad in Helmond aanwezig op de inspiratiebijeenkomst in de provincie Noord-Brabant. Raden deelden met elkaar hoe zij hun rol en taak vormgeven. Om van elkaar te leren, om elkaar te inspireren en om kennis en ervaring te delen. 

Aanleiding
In bijna iedere gemeente is een adviesraad sociaal domein actief. Een adviesraad die de gemeente adviseert vanuit inwoners/cliëntenperspectief. Vanuit de Koepel Adviesraden Sociaal Domein merken wij dat iedere adviesraad haar rol en taak op geheel eigen wijze vormgeeft. Dit heeft onder meer te maken met de historie van de raad, de samenstelling, de verwachtingen en behoeften vanuit de gemeente etc. We zien ook dat adviesraden vragen hebben over hun rol, hun werkwijze en de effecten van hun werk. Er is behoefte aan informatie over hoe andere raden het doen en wat wel en niet werkt. Tijdens inspiratiebijeenkomsten delen adviesraden met elkaar hoe zij hun werk uitvoeren. Daarnaast is er ruimte voor ontmoeting en kennisuitwisseling.

© 2019 Fenna van Bergen Tekst

Geplaatst in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor Inspiratiebijeenkomst in Helmond op vrijdag 20 september 2019