Symposium ‘Samen werken en samenwerken in Meierijstad’ op donderdag 13 juni 2019

Dit symposium werd georganiseerd ter gelegenheid van het pensioen van Frank van Geffen, oud gemeentesecretaris van de voormalige gemeente Schijndel en tot vandaag projectleider bij de gemeente Meierijstad.

De samenwerking tussen de overheid en de samenleving was een terugkerend thema in Franks loopbaan. De mooiste zaken voor Meierijstad werden en worden gerealiseerd door het samen te doen: veel partijen hebben een deel van de puzzel en samen weet en kun je vaak meer. En léér je meer. Participatie gaat met vallen en opstaan. Een onderdeel van leren en participeren is het bereid zijn te luisteren naar elkaar, het met elkaar – zo open mogelijk – in gesprek gaan.

Samenwerkingspartners van de gemeente Meierijstad gaven op dit symposium hun kijk op deze samenwerking en deelden hun ervaringen. Aan de hand van hun (prikkelende) stellingen gingen we in gesprek over de samenwerking: Hoe kijken zij naar deze samenwerking en wat leert ons dat voor de toekomst. Welke rol zien zij weggelegd voor de lokale overheid? in Meierijstad nu en in de toekomst.

Geplaatst in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor Symposium ‘Samen werken en samenwerken in Meierijstad’ op donderdag 13 juni 2019

Werkbezoek op dinsdag 12 februari 2019 bij de WSD in Boxtel

Vanochtend hebben leden van de Adviesraad en leden van de Kennisgroep Participatie een werkbezoek afgelegd bij de WSD in Boxtel. 

WSD-Groep is een mensontwikkelbedrijf dat mensen, die door een beperking of om andere redenen zelfstandig geen werk kunnen vinden, begeleidt naar zo regulier mogelijk werk. WSD-Groep heeft ruim 2000 mensen in dienst. Door hen te helpen ontwikkelen en door een intensieve begeleiding is 80% van hen gedetacheerd bij overheid, gemeenten en bedrijven in de driehoek Tilburg-Den Bosch-Eindhoven.

Kijk hieronder naar de bedrijfsfilm van de WSD.

Geplaatst in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor Werkbezoek op dinsdag 12 februari 2019 bij de WSD in Boxtel

Symposium “Jeugdzorg: 4 jaar transitie, hoe nu verder?”

Leden van de Adviesraad waren vanmiddag, maandag 28 januari 2019, aanwezig bij het symposium “Jeugdzorg: 4 jaar transitie, hoe nu verder?”, dat georganiseerd werd door de Adviesraad Sociaal Domein Oss.

Vier jaar geleden is de transitie in de jeugdzorg in gang gezet. Het doel was meer uitgaan van eigen kracht, integraliteit (één gezin, één plan), ruimte voor de professional, werken in en dichtbij het gezin. En ook: toegang op sterkte, wonen doe je thuis, regionale zorg waar dat kan, aandacht voor complexe problematiek, meer preventie, minder bureaucratie en geen wachtlijsten”, aldus de Adviesraad Oss in een persbericht. “Wat betekent dat voor kinderen met ernstige problematiek en voor de bescherming van het kind? Omdat het beleid voor 2020 en verder vanaf nu wordt voorbereid, willen we juist op dit moment de balans opmaken. Waar staan we nu, en hoe gaan we verder?”

Gasten
Te gast was jurist en pedagoog Adri van Montfoort. Hij werkte in de jeugdzorg als hulpverlener, onderzoeker en leidinggevende. Ook René Peters was aanwezig. Hij was wethouder in de gemeente Oss met portefeuille jeugdzorg tijdens de transitie en is momenteel Tweede Kamerlid van het CDA. Ook de Osse wethouder Kees van Geffen kwam aan bod.

Geplaatst in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor Symposium “Jeugdzorg: 4 jaar transitie, hoe nu verder?”

Margo van Grinsven over de inclusieve samenleving

Trots op ons raadslid Margo van Grinsven! Vandaag in de Stadskrant Veghel een mooi artikel over de Startbijeenkomst: Meierijstad voor iedereen!

Ook u kunt meedenken over een leven in Meierijstad waar iedereen mee kan doen, ook mensen met een beperking! Kom naar de bijeenkomst en deel uw ideeën met andere inwoners en de gemeente Meierijstad. Samen bereiken we meer.

Maandag 26 november 2018 van 14.00 tot 17.00 uur ’t Spectrum, Steeg 9 in Schijndel.

Aanmelden kan via e-mail: meedoen@meierijstad.nl

De rechten van mensen met een beperking zijn vastgelegd in het VN-Verdrag Handicap. Meierijstad is koplopergemeente op het gebied van inclusie.

© 2018 Fenna van Bergen Tekst & Fotografie

Geplaatst in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor Margo van Grinsven over de inclusieve samenleving

Geld&Zo geopend per 13 november 2018 in Schijndel

Vanaf dinsdag 13 november 2018 kunnen inwoners bij Geld&Zo terecht voor hulp bij bijvoorbeeld het invullen van formulieren, het aanvragen van regelingen of het controle krijgen èn houden op je geldzaken.

Geld&Zo is iedere dinsdag van 14.00 – 16.00 uur en donderdag van 9.00 – 11.30 uur geopend.

Locatie: Welzijn De Meierij in ’t Spectrum, Steeg 9 in Schijndel.

Een afspraak maken is niet nodig.

foto Welzijn De Meierij

© 2018 Fenna van Bergen Tekst

Geplaatst in Nieuws | Reacties uitgeschakeld voor Geld&Zo geopend per 13 november 2018 in Schijndel

Themabijeenkomst over Burgerparticipatie op vrijdag 26 oktober 2018

In het kader van de twee-jaarlijkse uitwisselingsbijeenkomst van de adviesraden in de regio Noordoost-Brabant vond vandaag, vrijdag 26 oktober 2018, een themagedeelte plaats over Burgerparticipatie. De uitwisselingsbijenkomst werd dit keer georganiseerd door onze Adviesraad en vond plaats in het Bestuurscentrum van de gemeente Meierijstad in Sint-Oedenrode. Het themagedeelte werd verzorgd  door vertegenwoordigers van Zorgbelang Brabant/Zeeland.

Burgerparticipatie krijgt een steeds belangrijkere rol binnen de gemeente, de regio. Inwoners, cliënten en patiënten denken, doen en beslissen (gelukkig) steeds vaker mee.

Goede participatie leidt immers tot betere, duurzame besluitvorming.

Hoe zorg je er als Adviesraad voor dat je al vroeg in het proces in gesprek gaat met de mensen om wie het gaat? Hoe haal je signalen op over hoe het voorgestelde beleid voor hen in de praktijk kan uitpakken?

Hoe ontwikkel je samen nieuw beleid en werk je aan verbeteringen van de uitvoering hiervan? Proactief zijn en samenwerken zijn hierin heel belangrijk.

Maar dit vraagt wel om een aantal veranderingen: in rollen, werkwijze en cultuur.

En die verandering kan alleen als iedereen daarin meebeweegt: de gemeente, adviesraden en hun netwerken.

© 2018 Fenna van Bergen Tekst & Fotografie

Geplaatst in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor Themabijeenkomst over Burgerparticipatie op vrijdag 26 oktober 2018

Kennisgroep Participatie en Migranten maakt kennis met de armoede ambassadeur Mieke Bosch van de gemeente Meierijstad

Op dinsdag 18 september 2018 heeft de Kennisgroep Participatie en Migranten kennis gemaakt met de armoede-ambassadeur Mieke Bosch.

Mieke Bosch is de nieuwe armoede-ambassadeur in Meierijstad. Het Rijk geeft gemeenten extra middelen voor het signaleren en bestrijden van (onzichtbare) armoede. De gemeente Meierijstad actualiseert met dit geld bestaande regelingen – en pakt nieuwe initiatieven op. Belangrijk initiatief is de aanstelling van een armoede-ambassadeur, voorlopig voor een periode van één jaar.

Mieke Bosch werkte 25 jaar bij een bank en heeft veel ervaring met financiële producten als hypotheken en verzekeringen. Daarnaast legde Mieke de afgelopen jaren als schuldhulpverlener veel contacten bij diverse maatschappelijke organisaties. Dat komt zeker ten goede in haar nieuwe functie als ambassadeur voor mensen met schulden- of armoedeproblematiek.

Mieke vertelt: “Op enig moment paste ik niet meer in de bankwereld omdat er ook steeds meer commerciële aspecten belangrijk werden. Ik heb toen de keuze gemaakt om ontslag te nemen en mijn hart te volgen. Ik startte met de opleiding maatschappelijk werk. Na mijn studie kon ik direct aan de slag gaan bij de gemeente Veghel, daarna bij de gemeente Oss en later bij de intergemeentelijke sociale dienst Optimisd als schuldhulpverlener.Daar heb ik ook een groot netwerk op kunnen bouwen wat nu prima uitkomt. Want ik zie het vooral als mijn taak om op zoek te gaan naar de doelgroepen die niet bij ons als gemeente bekend zijn. Het verbinden van de initiatieven en organisaties die op het gebied van armoede en schulden ook actief zijn. Er gebeurt al heel veel (goeds) op dit gebied. Maar er is ook nog veel onbekendheid van de vele mogelijkheden op het gebied van ondersteunende maatregelen en extra bijstand. Dat wil ik heel graag in beeld gaan brengen. Elkaar kennen en elkaar kunnen vinden is belangrijk.”

In het verleden klopten vooral mensen met een bijstandsuitkering aan bij de gemeente voor ondersteuning bij hun ontstane schuldproblematiek. De doelgroep is echter de laatste jaren sterk veranderd. Mensen raken in de problemen door echtscheidingen, vanuit een faillissement. Of ZZP-ers met laag inkomen of mensen met hoge hypotheken van wie het huis onder water staat. Dit geeft een hele andere dimensie aan het vak schuldhulpverlening en ondersteuning rondom de ontstane armoede.

Mieke vertelt: “Ik wil graag in gesprek met huisartsen, met werkgevers, met maatschappelijk werk, met (vrijwilligers) organisaties en ook met collega’s uit onze gemeente. Zij zijn vaak de partijen waar mensen komen die tot onze doelgroep behoren. Het signaleren van geldproblemen is belangrijk en ik wil samen met hen daarvoor aandacht creëren.

Menno Roozendaal, verantwoordelijk wethouder, is een groot voorstander van het inzetten van de armoede ambassadeur: “Mieke heeft een unieke toegevoegde waarde in deze functie. Zij kan zich volledig vrijmaken voor dit specifieke werk. Ik vind het belangrijk dat er meer aandacht komt voor onze burgers met een financiële kwetsbaarheid.”

Mieke is dagelijks telefonisch bereikbaar via haar rechtstreekse nummer 0413 381 676. En u kunt haar mailen via armoedeambassadeur@meierijstad.nl

© 2018 Fenna van Bergen Tekst

Geplaatst in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor Kennisgroep Participatie en Migranten maakt kennis met de armoede ambassadeur Mieke Bosch van de gemeente Meierijstad

Adviesraad Sociaal Domein Meierijstad officieel geïnstalleerd!

Woensdag 29 maart 2017 zijn de leden van de Adviesraad Sociaal Domein Meierijstad door wethouder Eus Witlox, namens het college van B&W, in het bijzijn van wethouder Menno Roozendaal en vertegenwoordigers van de gemeente officieel geïnstalleerd.

De volgende leden zijn geïnstalleerd:
Pieter van Dieperbeek (voorzitter), Jan de Ruijter (secretaris), Peter Bok (WMO), Mart van Goor (WMO), John Schut (Participatie), Jan Sleegers (Participatie), Harry Verkuijlen (Participatie), Emmely Bunk (Jeugd), Guus Ennen (Jeugd), Susan Scheepers (Jeugd), Jeroen Slagers (Jeugd), Margo van Grinsven (Onderwijs), Herman Mulder (GGZ), Peter Kuijs (Migranten) en Fenna van Bergen (Communicatie/PR). Til van den Berg (WMO) was afwezig en wordt op een later moment geïnstalleerd.

© 2017 Fenna van Bergen Tekst

Geplaatst in Nieuws | Reacties uitgeschakeld voor Adviesraad Sociaal Domein Meierijstad officieel geïnstalleerd!

Stichtingsakte getekend.

Op maandag 13 maart 2017 hebben de voorzitter, Pieter van Dieperbeek, en de secretaris, Jan de Ruijter, bij notaris Bram van den Boogaart (Schepers & Van Nunen Netwerk Notarissen) hun handtekening gezet onder de stichtingsakte. Het doel is het in stand houden van de Adviesraad Sociaal Domein Meierijstad.

© 2017 Fenna van Bergen Tekst & Fotografie

Geplaatst in Nieuws | Reacties uitgeschakeld voor Stichtingsakte getekend.