Home

Wat doet de Adviesraad Sociaal Domein Meierijstad?

De Adviesraad Sociaal Domein is een onafhankelijk adviesorgaan voor de Gemeente Meierijstad. De Adviesraad oefent invloed uit op het gemeentelijk sociaal beleid door signalen en ervaringen van inwoners op te halen en als gevraagd of ongevraagd advies in te brengen in het beleidsproces. De Adviesraad onderhoudt contacten met belangengroeperingen, bezoekt bijeenkomsten en voert overleg met wethouders en beleidsambtenaren.  De Adviesraad behartigt géén individuele belangen.

Aandachtsgebieden
De Adviesraad is verdeeld in drie aandachtsgebieden:
– Wmo en ggz
– participatie en migratie
– jeugd en onderwijs

Deze aandachtsgebieden worden bemenst door leden die vanuit het inwonersperspectief een relevante bijdrage kunnen leveren. Een onderwerp dat een aandachtsgebied overstijgt, wordt besproken in een werkgroep waarin de betreffende aandachtsgebieden vertegenwoordigd zijn. De adviezen aan de gemeente worden altijd uitgebracht door de Adviesraad. 

De vergaderingen zijn openbaar. Wij vragen u, om praktische redenen, u een aantal dagen van tevoren aan te melden via info@asdmeierijstad.nl.

De Adviesraad Sociaal Domein Meierijstad is er voor en door inwoners van Meierijstad!
Heeft u vragen aan of belangstelling voor deze Adviesraad dan kunt u contact opnemen met het secretariaat per e-mail:  info@asdmeierijstad.nl of per post: postbus 19, 5460 AA  Meierijstad.

U krijgt snel antwoord!

Facebook-pagina
Kijk ook eens op onze facebookpagina: https://www.facebook.com/ASD-Meierijstad-1042083135895813