Vergaderingen

De vergaderingen van de Adviesraad Sociaal Domein Meierijstad zijn openbaar, tenzij de inhoud van de agenda anders noodzaakt. De aanvang is 19:30 uur.

De bezoekers dienen zich tijdig aan te melden bij de secretaris van de Adviesraad:
secretaris@asdmeierijstad.nl

De vergaderingen zijn in 2024 op 24 januari, 12 maart, 1 mei, 10 juli, 10 september, 6 november en 11 december

Agenda ASD-vergadering 1 mei 2024

Notulen ASD-vergadering 12 mrt. 2024

Agenda ASD vergadering 12 mrt 2024

Notulen ASD-vergadering 24 jan 2024

Agenda ASD-vergadering 24 jan. 2024