Jeugd en Onderwijs

Kennisgroepen Jeugd en Onderwijs
De kennisgroepen willen bevorderen dat alle kinderen en jongeren van de gemeente Meierijstad opgroeien in een goede, zorgzame leefomgeving, met goed onderwijs en gelijke kansen voor iedereen. Wij richten ons volledig op de aandachtsgebieden Jeugd en Onderwijs.

Dit doen we op verschillende manieren door:
– gevraagd en ongevraagd te adviseren via de Adviesraad Sociaal Domein  Meierijstad aan het college van Burgemeester en Wethouders,
– samen met de jeugd, hun ouders en andere betrokkenen mee te denken over een goed beleid op het gebied van jeugd en onderwijs, regelmatig overleg te voeren met ambtenaren binnen dit domein en betreffende wethouders en
-structureel overleg te voeren met de werkgroep binnen dit domein en door het samen met de leden van deze groep jaarlijks een plan vast te stellen waarbij aandachtspunten gekozen worden, zoals bijvoorbeeld:

– integrale hulp aan gezinnen volgens het uitgangspunt één gezin, één plan, één regisseur
– inzetten van gezinscoaches
– speciaal onderwijs en passend onderwijs
– armoedebeleid en kinderen
– preventie
– alcohol- en drugsgebruik.

Leden Kennisgroepen Jeugd en Onderwijs

De kennisgroepen Jeugd en Onderwijs bestaan uit drie leden van de Adviesraad Sociaal Domein Meierijstad en hebben zelf ervaring met jeugd & gezin, jongeren en het onderwijs of ervaring met het maken van beleid:
hulphond Sara
Emmely Bunk (ASD/Jeugd), contactpersoon
Margo van Grinsven (ASD/Onderwijs)
Susan Scheepers (ASD/Jeugd)

De overige leden van de kennisgroepen zijn voor ons de voelsprieten binnen Meierijstad. Ook deze groepen bestaan uit leden die ervaring hebben op bovenstaand terrein.

Kennisgroep Jeugd:
Tonio André
Guusje van Bavel
Jack Elbers
Mieke van Schijndel
Elle Vlemmings

Kennisgroep Onderwijs:
Els van Driel
Ad Groenen
Anja Sijbranda
Mieke Volk-Pepers
Franka Voortwist-Van Hal

De kennisgroepen willen voldoende inzicht hebben in de wensen en verwachtingen van de burgers, zodat deze getoetst kunnen worden aan het beleid. Daarom zoeken de kennisgroepen verbinding met personen die op het gebied onderwijs en jeugd actief zijn. Hierbij denken wij aan professionals, vrijwilligers, leerkrachten, artsen, sportbegeleiders, opvoeders en natuurlijk jongeren zelf.

Ben jij kind, jongere, ouder, opvoeder, professional? Deel jullie ideeën en neem contact met ons op via onderstaand contactformulier! Wat kan beter?

Contactformulier kennisgroepen Jeugd/Onderwijs van de Adviesraad Sociaal Domein Meierijstad

Met dit contactformulier kunt u vragen stellen of opmerkingen doorgeven aan de kennisgroep Jeugd en Onderwijs van de Adviesraad Sociaal Domein Meierijstad.
Naam:*
E-mail:*
Tel.nr.:*
-
Woonplaats:*
Over welk onderwerp gaat uw vraag of suggestie?*
Omschrijving:*
Type the characters you see here:

* Verplicht

© 2020 Fenna van Bergen Tekst & Fotografie