jeugd en onderwijs

De aandachtsgebieden jeugd en onderwijs
De aandachtsgebieden willen bevorderen dat alle kinderen en jongeren van de gemeente Meierijstad opgroeien in een goede, zorgzame leefomgeving, met goed onderwijs en gelijke kansen voor iedereen. Wij richten ons volledig op de aandachtsgebieden jeugd en onderwijs.

Dit doen we door:
– gevraagd en ongevraagd te adviseren via de Adviesraad Sociaal Domein Meierijstad aan het  College van Burgemeester en Wethouders,
– samen met de jeugd, hun ouders en andere betrokkenen mee te denken over een goed beleid op het gebied van jeugd en onderwijs, regelmatig overleg te voeren met ambtenaren binnen dit domein en betreffende wethouders en
– structureel overleg te voeren met de werkgroep binnen dit domein en door het samen met de leden van deze groep jaarlijks een plan vast te stellen waarbij aandachtspunten gekozen worden, zoals bijvoorbeeld:

– integrale hulp aan gezinnen volgens het uitgangspunt één gezin, één plan, één regisseur
– inzetten van gezinscoaches
– speciaal onderwijs en passend onderwijs
– armoedebeleid en kinderen
– preventie
– alcohol- en drugsgebruik.

De aandachtsgebieden jeugd en onderwijs bestaan uit drie leden van de Adviesraad Sociaal Domein Meierijstad en hebben zelf ervaring met jeugd & gezin, jongeren en onderwijs of ervaring met het maken van beleid.

De ASD-leden zijn: 
Willie Stevens ,Bea van de Heuvel

De leden van de werkgroepen zijn voor ons de voelsprieten binnen Meierijstad. Ook deze groepen bestaan uit leden die ervaring hebben op bovenstaand terrein.

De leden van de aandachtsgebieden willen voldoende inzicht hebben in de wensen en verwachtingen van de burgers, zodat deze getoetst kunnen worden aan het beleid. Daarom zoeken zij kennisverbinding met personen die op het gebied onderwijs en jeugd actief zijn. Hierbij denken wij aan professionals, vrijwilligers, leerkrachten, artsen, sportbegeleiders, opvoeders en natuurlijk jongeren zelf.

Ben jij kind, jongere, ouder, opvoeder, professional? Deel jouw ideeën en neem contact met ons op.