wmo en ggz

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is bedoeld om het welzijn en de zelfredzaamheid en zelfstandigheid van de inwoners van gemeente Meierijstad te verbeteren. Als men alles geprobeerd heeft om een en ander te realiseren en het niet geregeld kan krijgen, dan biedt de gemeente (via de Wmo) een vangnet aan om tot een maatwerkoplossing te komen.

Onderdelen van de Wmo zijn onder andere:
– huishoudelijke hulp
– aanpassing in huis in verband met een handicap
– mantelzorgondersteuning
– vrijwilligersbeleid
– cliëntondersteuning bij de gesprekken met de gemeente of andere hulpverleners
– het mobiel houden van de inwoners door middel van o.a. scootmobiel
– regiotaxi
– aanpassen van bushaltes en toegankelijk maken van openbare en publiekstoegankelijke gebouwen en gemeentelijke websites en communicatie

Leden van het aandachtsgebied wmo en ggz:

Wilma van Asseldonk
Mart van Goor