Samen investeren in het ontwikkelen van talent: vormgeven van de Lokale Educatieve Agenda (LEA)

Op donderdag 20 juni 2019 vond, in het stadhuis van Veghel,  een middag plaats met betrekking tot de Lokale Educatie Agenda. Naast de wethouders Van de Pas (o.a. onderwijs) en Rozendaal (o.a. jeugdzorg) en beleidsmedewerkers, waren onder andere ook bovenschoolse directeuren van de besturen primair onderwijs in Meierijstad, directeuren van de beide samenwerkingsverbanden, medewerkers CJG/BJG, Kinderdagopvang, Wijnu en ONS welzijn, zorgcoördinatoren Voortgezet Onderwijs en een lid van de kennisgroep Jeugd/Onderwijs van de Adviesraad Sociaal Domein Meierijstad aanwezig.

Thema’s die deze middag aan de orde kwamen waren:

– Onderwijsachterstanden
– Aansluiting onderwijs – jeugdhulp
– Aansluiting onderwijs – participatie
– Andere thema’s

Zowel voor als na de pauze gingen de aanwezigen in vier groepen, onder leiding van een beleidsmedewerker, uiteen om over de bovenstaande thema’s te discussiëren, waarna in de grote groep een terugkoppeling plaats vond.

Tijdens de besprekingen in de groepen kwamen de volgende knelpunten aan de orde:

– Onderwijs en Jeugdhulp kennen elkaar te weinig. Dat geldt zeker ook voor de Kinderdagopvang en Jeugdhulp.
– Men loopt vast door de wachtlijsten, waardoor aan de voorkant de BJG’s te weinig aan ‘voorkoming van erger’ kan doen.  Aanbieders zitten te gauw aan hun plafond.
– Ouderparticipatie, zeker in het geval van de vele vechtscheidingen. Maar ook ouders die met eigen experts, soms wel 5-6, aansluiten in het overleg over hun kind

© 2019 Fenna van Bergen Tekst & Fotografie

Dit bericht is geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink.