Wie is wie?

De raadsleden stellen zich voor: 

Emmely Bunk
voorzitter

Wie ben ik:
Ik ben Emmely Bunk, geboren in 1969, woonachtig in Sint-Oedenrode. Ik ben getrouwd en heb twee volwassen kinderen. Ik ben werkzaam als adviseur, coach en ondersteuner van diverse ondernemingsraden, deels vanuit mijn eigen onderneming.
Mijn achtergrond:
Van huis uit ben ik econoom. Na jaren binnen Finance en Accounting in het bedrijfsleven werkzaam te zijn geweest, ben ik sinds 2007 werkzaam als adviseur, coach en ondersteuner van diverse ondernemingsraden, met name binnen de zorg, maar ook daarbuiten.
Mijn beweegredenen:
Ik vind het belangrijk dat het geluid en de mening van de burger meegenomen wordt in nieuw sociaal beleid van de gemeente Meierijstad. Van 2017 tot 2021 ben ik voorzitter van de kennisgroep Jeugd en Onderwijs geweest binnen de ASD. Vanaf april 2021 wil ik me als voorzitter van de ASD hier sterk voor maken.

Jan de Ruijter
secretaris

Wie ben ik:
Ik ben Jan de Ruijter, geboren in 1949 en sinds juli 2014 met pensioen.
Mijn achtergrond:
Ruim 40 jaar gemeenteambtenaar; 11 jaar Gemeenteraadslid in Veghel namens het CDA; 8 jaar secretaris/penningmeester c.v. De Kuussegatters; 9 jaar secretaris van s.v. Blauw Geel ’38.
Mijn beweegredenen:
Samen met een enthousiaste groep mensen een bijdrage leveren aan onze gemeenschap door mee te denken over de ontwikkelingen binnen het sociale domein en het beleid op deze onderwerpen.
Als secretaris en lid van het dagelijks bestuur zorgen voor een goede en tijdige informatieve ondersteuning van de ASD en zijn kennisgroepen.

Wilma van Asseldonk
Aandachtsgebied Wmo/GGZ

Wie ben ik:
Ik ben Wilma van Asseldonk, woon, na wat omzwervingen, al weer lange tijd in Veghel en zit sinds oktober 2019 in de Adviesraad.
Mijn achtergrond:
Ik heb in Veghel de opleiding tot verpleegkundige gevolgd en heb na de kinderaantekening en de tropencursus in Afrika gewerkt. Nadien ben ik de opleiding tot wijkverpleegkundige in Breda gaan volgen. In vervolg op mijn werk als wijkverpleegkundige heb ik in verschillende leidinggevende functies gewerkt en cursussen daarvoor gevolgd. Thans ben ik Hoofd Ketenzorg bij De Zorgboog in de regio Helmond eo.
Mijn beweegredenen:
Vanuit mijn achtergrond en ervaring meedenken en een bijdrage leveren aan onze gemeenschap in een actieve rol vanuit de Adviesraad. En zo een verbindende schakel kunnen zijn tussen de burger en de gemeente.

Lian van Gemert
ondersteuner

Wie ben ik:
Ik ben Lian van Gemert en woon in Uden. Sinds 2014 werkzaam als secretariële ondersteuner van het DB van de voormalige WMO-raad Veghel. In 2016 lid van het projectteam Ondersteuningsstructuur ASD Meierijstad en nu notulist van de ASD.
Mijn achtergrond:
Ik heb als secretaresse gewerkt binnen o.a. het onderwijs en de Jeugdhulpverlening en daarna bij een marketingbedrijf zowel uitvoerend als ondersteunend.
Mijn beweegredenen:
Het is belangrijk dat iedereen deel kan blijven uitmaken van onze huidige samenleving.

Mart van Goor
Aandachtsgebied Wmo/GGZ

Wie ben ik:
Ik ben Mart van Goor, woonachtig in Mariaheide en heb sinds 2013 deel uitgemaakt van de WMO-raad Veghel. Ik vertegenwoordig in de ASD de senioren namens de ouderenbonden.
Mijn achtergrond:
Momenteel ben ik met vroegpensioen na altijd gewerkt te hebben bij Cehave, Cehave-Landbouwbelang en Agrifirm.
Mijn beweegredenen:
Ik vind het belangrijk dat iedereen een bijdrage levert aan de sociale maatschappij. Mijn ervaring als OR- en vakbondskaderlid wil ik dan ook graag in dienst stellen als vertegenwoordiger van de senioren.

Margo van Grinsven
Aandachtsgebied Jeugd/Onderwijs

Wie ben ik:
Ik ben Margo van Grinsven, geboren in 1952 en tot ongeveer mijn 22ste (1974) in 's-Hertogenbosch gewoond. Van 1969-1971 heb ik twee schooljaren in de Deken van Miertstraat gewoond in het zustersinternaat en volgde daar de lessen aan de HAVO-TOP.
Mijn achtergrond:
Mijn achtergrond ligt in het onderwijs. Na mijn onderwijzersakte op de Bisschoppelijke kweekschool in 's-Hertogenbosch behaald te hebben, kreeg ik een baan aangeboden in Zijtaart, waar ik ruim 26 jaar als leerkracht, remedial teacher en intern begeleider gewerkt heb. In augustus 2001 nam ik daar afscheid en vanaf die tijd werkte ik als intern begeleider op de school in Boerdonk en op de Mariaschool in Erp. Daarnaast ben ik voorzitter van de cliëntenraad van het Zorgcentrum Joachim & Anna in Veghel en maak deel uit van de centrale cliëntenraad van Brabant Zorg.
Mijn beweegredenen:
In 2014 werd ik door toenemende mobiliteitsproblemen afgekeurd en kwam thuis te zitten. Maar het onderwijs trekt mij nog steeds. Bekend met de problemen die ouders en kinderen ondervinden om de juiste begeleiding of plekje te krijgen, wil ik nu eens van een andere kant naar het onderwijs kijken. Waarbij ik de balans wil zoeken op welke wijze de gemeente het onderwijs en de jeugd de nodige ondersteuning kan bieden en wat het onderwijs en de jeugd voor de gemeente, de maatschappij kan betekenen.

John Schut
vicevoorzitter,
Aandachtsgebied Participatie/Migratie

Wie ben ik:
Ik ben John Schut en woon sinds 1974 in Veghel. Sinds november 2016 zit ik in de kennisgroep Participatie en ben van daaruit in de ASD gekomen.
Mijn achtergrond:
Eind 2015 ben ik met pensioen gegaan. Daarvoor was ik werkzaam bij vakbond FNV als Regiohoofd individuele belangenbehartiging op het gebied van werk en inkomen en sociale zekerheid.
Mijn beweegredenen:
De behoeften van alle burgers zo goed mogelijk in beeld krijgen, naar voren te brengen en zodanig in te vullen om volwaardig te kunnen deelnemen aan de snel veranderende samenleving. Vanuit mijn achtergrond wil ik daarin graag een bijdrage leveren.

Jan Sleegers Aandachtsgebied Participatie/Migratie

Wie ben ik:
Ik ben al ruim 40 jaar bezig met belangbehartiging en ben lid geweest van achtereenvolgens: de ontslagcommissie Arbeidsbureau, het bestuur van een bedrijfspensioenfonds en het bestuur van een voorzieningsfonds voor medewerkers.
Mijn achtergrond:
Ik heb een fiscaal-juridische achtergrond en heb ruim 20 jaar gewerkt in de sociale verzekering. Daarnaast heb ik ervaring in Europese aanbestedingen.
Mijn beweegredenen:
Het voortzetten van zaken, waar ik al ruim 40 jaar mee bezig ben, namelijk belangenbehartiging.

Mariël Verhoeven
Aandachtsgebied Wmo/GGZ

Wie ben ik:
Ik ben Mariël Verhoeven, geboren in 1959. Ik ben van mijn 2e tot mijn 18e in Sint-Oedenrode opgegroeid. Van mijn 34e tot mijn 49e heb ik opnieuw in Sint-Oedenrode gewoond. Sinds mijn 49e woon ik nu alweer 12 jaar met veel plezier in Veghel.
Mijn achtergrond:
Ik ben advocaat geweest. De laatste 15 jaar bij Holla advocaten, waarvan 12 jaar als partner. Mijn aandachtsgebieden waren met name ondernemingsrecht en zorg in de meest brede zin. Ik heb ook bij de Nederlandse Patiënten Federatie gewerkt. Ik ben lid van de cliëntenraad van de zorgcentra Joachim & Anna en van AAtrium in Veghel en van de regionale cliëntenraad Meierijstad van Brabant Zorg. Ik ben lid van het bestuur van Nefron, de vereniging van nierpatiënten van het Catharinaziekenhuis in Eindhoven. Ik was lid van de centrale cliëntenraad van GGZ Oost Brabant, maar dit viel niet meer te combineren met mijn dialyse.
Mijn beweegredenen:
In 2009 ben ik vanwege een aantal gezondheidsproblemen volledig afgekeurd voor mijn beroep als advocaat. Naast het vrijwilligerswerk dat ik doe wil ik graag als inwoner van Meierijstad en vanuit mijn achtergrond bijdragen aan het nog leefbaarder maken van onze gemeente. Ik wil graag onze gemeente, waar dit voor mij mogelijk is, adviseren en de behoeften van onze medeburgers zoveel mogelijk voor het voetlicht brengen, in het bijzonder die van de meest kwetsbaren. Dit zeker nu er steeds meer verantwoordelijkheden aan de gemeente worden overgedragen.

Harry Verkuijlen
Aandachtsgebied Participatie/Migratie

Wie ben ik:
Ik ben Harry Verkuijlen: ben geboren in Volkel, getrouwd en wonend vanaf 1970 in de wijk Hoevenbraak te Schijndel.
Mijn achtergrond:
Ik heb 37 jaar bij Mars B.V. in Veghel gewerkt; waarvan 25 jaar als procesoperator en de laatste 12 jaar als voorzitter van de Ondernemingsraad en ARBO coördinator fabriek.
Hiervoor was ik vanaf de start lid van de WMO-adviesraad Schijndel en lid van het bestuur van Seniorenraad Schijndel. Mijn huidige functies lid ASD, voorzitter van het KBO, afd. Hoevenbraak Schijndel. daarnaast ben lid van het verantwoordingsorgaan Pensioenfonds Zoetwaren, lid van het platform Wet, Werk en Bijstand Schijndel (minima) en de werkgroep Woonservicepunt Zuid-Schijndel.
Mijn beweegredenen:
Opkomen voor de sociaal zwakkeren in deze snel veranderende maatschappij. Mijn grootste drijfveer is oog te hebben voor gezinnen met kinderen, die met een minimum inkomen rond moeten komen, kwetsbare/eenzame ouderen en mensen met een beperking, opdat zij allen volwaardig mee kunnen blijven doen in onze samenleving.

Elle Vlemmings
Aandachtsgebied Jeugd/Onderwijs

Wie ben ik :
Ik ben Elle Vlemmings, 38 jaar oud en geboren en getogen in Veghel. Ik ben getrouwd en heb 2 kinderen en een stiefzoon. Ik werk met veel plezier als kwaliteitsmedewerker jeugd &Wmo bij de gemeente ’s-Hertogenbosch.
Mijn achtergrond :
Ik heb pedagogiek gestudeerd en heb 13 jaar als gezinsvoogd en voogd bij Jeugd Bescherming Brabant gewerkt. Sinds 2017 werk ik bij de gemeente ’s-Hertogenbosch. Eerst als medewerker Jeugd, daarna als werkverdeler en coach van nieuwe collega’s en sinds 1,5 jaar als kwaliteitsmedewerker.
Mijn beweegredenen :
Voor mij is het belangrijk om samen met anderen van het leven te genieten en te blijven groeien, mezelf te ontwikkelen en hierdoor anderen te inspireren. Met mijn kennis en energie als persoon, moeder en als professional wil ik mezelf inzetten om samen met anderen het sociaal domein te blijven verbeteren.