Wie is wie?

De raadsleden stellen zich voor:

Emmely Bunk
voorzitter

Wie ben ik:
Ik ben Emmely Bunk, geboren in 1969, woonachtig in Sint-Oedenrode. Ik ben getrouwd en heb twee volwassen kinderen. Ik ben werkzaam als adviseur, coach en ondersteuner van diverse ondernemingsraden, deels vanuit mijn eigen onderneming.
Mijn achtergrond:
Van huis uit ben ik econoom. Na jaren binnen Finance en Accounting in het bedrijfsleven werkzaam te zijn geweest, ben ik sinds 2007 werkzaam als adviseur, coach en ondersteuner van diverse ondernemingsraden, met name binnen de zorg, maar ook daarbuiten.
Mijn beweegredenen:
Ik vind het belangrijk dat het geluid en de mening van de burger meegenomen wordt in nieuw sociaal beleid van de gemeente Meierijstad. Van 2017 tot 2021 ben ik voorzitter van het aandachtsgebied jeugd en onderwijs geweest binnen de ASD. Vanaf april 2021 wil ik me als voorzitter van de ASD hier sterk voor maken.

Jan de Ruijter
secretaris

Wie ben ik:
Ik ben Jan de Ruijter, geboren in 1949 en sinds juli 2014 met pensioen.
Mijn achtergrond:
Ruim 40 jaar gemeenteambtenaar; 11 jaar Gemeenteraadslid in Veghel namens het CDA; 8 jaar secretaris/penningmeester c.v. De Kuussegatters; 9 jaar secretaris van s.v. Blauw Geel ’38.
Mijn beweegredenen:
Samen met een enthousiaste groep mensen een bijdrage leveren aan onze gemeenschap door mee te denken over de ontwikkelingen binnen het sociale domein en het beleid op deze onderwerpen.
Als secretaris en lid van het dagelijks bestuur zorgen voor een goede en tijdige informatieve ondersteuning van de ASD en aandachtsgebieden.

Wilma van Asseldonk
aandachtsgebied Wmo en ggz

Wie ben ik:
Ik ben Wilma van Asseldonk, woon, na wat omzwervingen, al weer lange tijd in Veghel en ben sinds oktober 2019 lid van de Adviesraad.
Mijn achtergrond:
Ik heb in Veghel de opleiding tot verpleegkundige gevolgd en heb na de kinderaantekening en de tropencursus in Afrika gewerkt. Nadien ben ik de opleiding tot wijkverpleegkundige in Breda gaan volgen. In vervolg op mijn werk als wijkverpleegkundige heb ik in verschillende leidinggevende functies gewerkt en cursussen daarvoor gevolgd. Thans ben ik Hoofd Ketenzorg bij De Zorgboog in de regio Helmond eo.
Mijn beweegredenen:
Vanuit mijn achtergrond en ervaring meedenken en een bijdrage leveren aan onze gemeenschap in een actieve rol vanuit de Adviesraad. En zo een verbindende schakel kunnen zijn tussen de burger en de gemeente.

Mart van Goor
aandachtsgebied Wmo en ggz

Wie ben ik:
Ik ben Mart van Goor, woonachtig in Mariaheide en heb sinds 2013 deel uitgemaakt van de WMO-raad Veghel. Ik vertegenwoordig in de ASD de senioren namens de ouderenbonden.
Mijn achtergrond:
Momenteel ben ik met pensioen na altijd gewerkt te hebben bij Cehave, Cehave-Landbouwbelang en Agrifirm.
Mijn beweegredenen:
Ik vind het belangrijk dat iedereen een bijdrage levert aan de sociale maatschappij. Mijn ervaring als OR- en vakbondskaderlid wil ik dan ook graag in dienst stellen als vertegenwoordiger van de senioren.

John Schut
vicevoorzitter,
aandachtsgebied participatie en migratie

Wie ben ik:
Ik ben John Schut en woon sinds 1974 in Veghel. Vanaf november 2016 ben ik lid van het aandachtsgebied participatie en ben van daaruit in de ASD gekomen.
Mijn achtergrond:
Eind 2015 ben ik met pensioen gegaan. Daarvoor was ik werkzaam bij vakbond FNV als Regiohoofd individuele belangenbehartiging op het gebied van werk en inkomen en sociale zekerheid.
Mijn beweegredenen:
De behoeften om alle zaken rondom burgers zo goed mogelijk in beeld te krijgen, naar voren te brengen en zodanig in te vullen om volwaardig te kunnen deelnemen aan de snel veranderende samenleving. Vanuit mijn achtergrond wil ik daarin graag een bijdrage leveren.

Harry Verkuijlen
aandachtsgebied participatie en migratie

Wie ben ik:
Ik ben Harry Verkuijlen: ben geboren in Volkel, getrouwd en wonend vanaf 1970 in de wijk Hoevenbraak te Schijndel.
Mijn achtergrond:
Ik heb 37 jaar bij Mars BV in Veghel gewerkt; waarvan 25 jaar als procesoperator en de laatste 12 jaar als voorzitter van de Ondernemingsraad en ARBO coördinator fabriek.
Hiervoor was ik vanaf de start lid van de WMO-adviesraad Schijndel en lid van het bestuur van Seniorenraad Schijndel. Mijn huidige functies lid ASD, voorzitter van het KBO, afd. Hoevenbraak Schijndel. daarnaast ben lid van het verantwoordingsorgaan Pensioenfonds Zoetwaren, lid van het platform Wet, Werk en Bijstand Schijndel (minima) en de werkgroep Woonservicepunt Zuid-Schijndel.
Mijn beweegredenen:
Opkomen voor de sociaal zwakkeren in deze snel veranderende maatschappij. Mijn grootste drijfveer is oog te hebben voor gezinnen met kinderen, die met een minimum inkomen rond moeten komen, kwetsbare/eenzame ouderen en mensen met een beperking, opdat zij allen volwaardig mee kunnen blijven doen in onze samenleving.

Bea van den Heuvel
aandachtsgebied jeugd en onderwijs

Wie ben ik:
Ik ben Bea van den Heuvel, geboren in 1963. Ik heb twee volwassen kinderen en inmiddels ook twee kleinkinderen. Ik woon in Schijndel en ben sinds 1 april 2022 lid van de adviesraad.
Mijn achtergrond:
Opgeleid als leerkracht ben ik in verschillende rollen en functies werkzaam geweest binnen het speciaal onderwijs. Gedurende kortere perioden heb ik ook in de zorg gewerkt, onder andere bij Stichting MEE. Op dit moment werk ik als ambulant dienstverlener voor de Koninklijke Auris groep. Auris biedt onderwijs en zorg voor kinderen en volwassenen die een taalontwikkelingsstoornis (TOS) hebben of doof of slechthorend zijn. In mijn rol van ambulant dienstverlener coach, begeleid en adviseer ik leerkrachten in het basisonderwijs. Daarnaast geef ik cursussen en trainingen vanuit de organisatie en neem deel aan projecten om het onderwijs inclusiever te maken.
Beweegredenen:
Inclusie is voor mij ook binnen de adviesraad een belangrijke drijfveer. Gelijke kansen en rechten voor alle kinderen, jongeren en volwassenen zodat iedereen mee kan doen in de samenleving. Ik vind het belangrijk dat de mening van de burger wordt meegenomen in nieuw sociaal beleid van de gemeente Meierijstad en hoop hier binnen de adviesraad, binnen het aandachtsgebied Jeugd& Onderwijs, een actieve bijdrage aan te kunnen leveren.

Willie Stevens
aandachtsgebied jeugd en onderwijs

Wie ben ik:
Ik ben Willie Stevens, geboren in 1961, woonachtig in Veghel. Ik ben getrouwd en heb drie volwassen kinderen en twee kleinkinderen. Ik ben directielid op het Fioretti College in Veghel en ben vooral werkzaam als penvoerder / programmamanager voor Sterk Techniek Onderwijs Noord Oost Brabant.
Mijn achtergrond:
Ik ben in 1985 begonnen als docent Geschiedenis en Aardrijskunde aan de PIUS Tien Mavo in Veghel.
Na 15 jaar lesgeven het management ingerold en de laatste 10 jaar directielid onderwijs. Ik heb dus altijd in het onderwijs en in Veghel gewerkt en me ingezet voor goed VMBO onderwijs en gelijke kansen voor leerlingen.
Beweegredenen:
Het inwonersperspectief wordt niet altijd gehoord of gewaardeerd en ik vind het belangrijk dat burgers gehoord en serieus genomen worden. Vanuit mijn achtergrond en ervaring kan ik een bijdrage geven aan het aandachtsgebied jeugd en onderwijs in het bijzonder en maar algemeen voor een goed sociaal beleid in de gemeente Meierijstad.

Mari van der Aalsvoort,
aandachtsgebied participatie en migratie.

Wie ben ik:

Ik ben Mari van der Aalsvoort en woonachtig in Schijndel, sinds begin 2023 lid van de adviesraad sociaal domein.
Mijn achtergrond:

Sinds kort geniet ik van mijn pre-pensioen na ruim 40 jaar voor een laboratorium in Veghel te hebben gewerkt. Tot maart 2022 ben ik lid geweest van de gemeenteraad, voor de gemeentelijke herindeling (fusie) in Schijndel en daarna in Meierijstad.
Beweegredenen:

De samenleving is aan het veranderen, maar als we oog blijven houden voor elkaar en met speciale aandacht voor degene die het lastig vinden om mee te blijven doen, kunnen we de samenleving in de goede richting laten gaan. Dat doen we niet alleen vóór, maar vooral mét elkaar.