participatie en migratie

Meedoen aan de samenleving is voor iedereen belangrijk. Mensen willen volwaardig onderdeel zijn van onze maatschappij door te werken, het hebben van sociale contacten, het deelnemen en bijdragen aan de maatschappij en het opdoen van vaardigheden. 

Het aandachtsgebied participatie en migratie behartigt gemeenschappelijke belangen van de inwoners van Meierijstad door, gevraagd en ongevraagd, invloed uit te oefenen op het gemeentelijk beleid van dit aandachtsgebied. 

Leden van het aandachtsgebied participatie en migratie:

Harry Verkuijlen 

John Schut 

Mari van der Aalsvoort

Frank Mulkens

Hans Wolven