Uitnodiging ASD vergadering woensdag 8 juni 2022

Aanvang 19:30 uur 

PieterBrueghelhuis, Middegaal 25, 5461 KN Veghel.

 

 

Agenda

 

01. Opening en mededelingen

     

02. Welkom en kennismaking nieuw lid

      Bea van den Heuvel 

 

03. Vaststelling Huishoudelijk Reglement

a.     Concept Huishoudelijk Reglement

 

04. Uitdagingen in het sociaal domein

      Toelichting aandachtsgebied Jeugd en Onderwijs.

      a. Publicatie van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP)

 

05. Informatie uit werkgroepen, projectgroepen, platformen etc.

      Wat speelt er. Informatie door de deelnemers

      - Meierijse Inclusie; (Margo; Mart)

     - projectgroep Onafhankelijke Cliëntondersteuning; (Mart)

     - projectgroep coalitie eenzaamheid;(Mart)

     - platform Wonen, Welzijn, Zorg; (John, Mariel, Wilma)

     - reizigersplatform (Jan Sleegers)

 

06. Stand van zaken aandachtsgebieden

      Wat speelt er. Informatie door de deelnemers

 

07.  Stand van zaken werkgroep Kinderwerk (Emmely, Mariel, Wilma)

  

08. Mededeling themabijeenkomst woensdag 29 juni 2022

      Toelichting door de voorzitter.

 

09. Voorbereiding bijeenkomst met Trix Cloosterman d.d. 20 juli 2022

a.     Jaarverslag 2021 Coöperatie Sociaal Werk Meierijstad

b.     Coalitieakkoord Thuis in Meierijstad 2022-2026

 

10. Notulen vergadering woensdag 20 april 2022

      Naar aanleiding van.

      a. Notulen 20 april 2022.

 

11. Ingekomen stukken

      a. Overzicht, periode 11 april. t.m. 29 mei 2022

     

 

 

12. Uitgaande stukken

       02 mei 2022 Gem. Meierijstad. Vraag of er al meer duidelijkheid is over een “kanaal”

                            voor het doorgeven van signalen die ASD-leden hebben ontvangen vanuit de 

                            burgers    

       12 mei 2022 Gem. Meierijstad. Verantwoording subsidie 2021 + jaarverslag 2021.

       15 mei 2022 Trix Cloosterman. Uitnodiging 20 juli.

       19 mei 2022 Gem. Meierijstad. Uitnodiging wethouders 21 september.

       28 mei 2022 Gem. Meierijstad. Aanvraag subsidie 2023

 

13. Datum volgende vergadering

      - Woensdag 29 juni 2022 Themabijeenkomst

      - Woensdag 20 juli 2022 incl. overleg Trix Cloosterman

       

14. Rondvraag

 

15. Sluiting