Agenda

 

01. Opening en mededelingen.

      Afgemeld: Bea van den Heuvel

     

02. Welkom en kennismaking nieuwe leden.

      René Hildesheim

      Willie Stevens

 

03. Informatie uit werkgroepen, projectgroepen, platformen etc.

      Wat speelt er. Informatie door de deelnemers

      - Meierijse Inclusie;

     - projectgroep Onafhankelijke Cliëntondersteuning;

     - projectgroep coalitie eenzaamheid;

     - platform Wonen, Welzijn, Zorg

     - platform armoede

 

04. Stand van zaken aandachtsgebieden.

      Wat speelt er. Informatie door de deelnemers

a.      Beknopt verslag overleg ASD aandachtsgebied Wmo/ggz met beleidsambtenaren gemeente Meierijstad, 7 maart 2022

 

05.  Stand van zaken werkgroep Kinderwerk

  

06. Vaststelling Jaarverslag 2021 St. ASD Meierijstad.

      a. Jaarverslag 2021

 

07. Vaststelling Jaarrekening 2021 St. ASD Meierijstad.

      a. Jaarrekening 2021;

      b. Toelichting jaarrekening 2021.

 

08. Vaststelling Begroting 2023 St. ASD Meierijstad.

      a. Begroting 2023;

      b. Toelichting begroting 2023.

 

09. Notulen vergadering woensdag 9 maart 2022.

      Naar aanleiding van.

      a. Notulen 09 maart 2022.

 

10. Ingekomen stukken.

      a. Overzicht, periode 28 febr. t.m. 10 april 2022

     

11. Uitgaande stukken.

       - Gem. Meierijstad. G. Hagoort. a. Stand van zaken opzet een “kanaal” voor het   

          doorgeven van signalen vanuit de burgers. b. Benoeming 3 nieuwe leden.

 

12. Datum volgende vergadering.

      - Woensdag 8 juni 2022.

       

13. Rondvraag.

 

14. Sluiting.