Afbeelding met tekst, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving

Agenda ASD-vergadering

 

Tijd     : 19.30 uur

Plaats  : Pieter Bruegelhuis, Middegaal 25, 5461 KN. Veghel

 

01. Opening en mededelingen

      Afgemeld: Mariel Verhoeven

 

02. Toelichting nieuwe Wet Inburgering

      Toelichting door Munira Ibrahim (beleidsmedewerker gem. Meierijstad)

 

03. Instemming integrale verordening sociaal domein 2021

      a. Concept verordening sociaal domein 2021

      b. Beantwoording ingediende vragen

 

04. Standpunt ASD eigen bijdrage naar inkomsten en vermogen bij de jeugdzorg en de  

      Wmo

Toelichting door John

a.     Ongevraagd advies Participatieraad Haarlemmermeer

     

05. “Meierijse Inclusie” (bespreekpunt)

      Toelichting stand van zaken Mart en/of Margo

 

06. Stand van zaken aandachtsgebieden.

-       Ingekomen notulen/verslagen

-       Wat speelt er

 

07. Concept Huishoudelijk reglement september 2021

      a. Concept Huishoudelijk reglement

     

08. Notulen vergadering woensdag 21 juli 2021

      Naar aanleiding van notulen 21 juli 2021

 

09. Ingekomen stukken

      a. Overzicht, periode 19 juli t/m 12 september 2021

 

10. Uitgaande stukken

 

11. Datum volgende vergadering: maandag 1 november 2021

 

12. Rondvraag

 

13. Sluiting