Uitnodiging voor de digitale ASD vergadering te houden op:

Woensdag 9 juni 2021. Aanvang 19:30 uur 

 

Agenda

 

01. Opening en mededelingen.

      Afgemeld: Wilma van Asseldonk

 

02. Terugkoppeling overleg DB met de gemeente 28 mei 2021.

      Toelichting voorzitter

 

03. Overzicht gevolgen van het COVID-19 virus voor de inwoners van Meierijstad.

      a. Overzicht opgesteld door Harry en Margo

      Voorstel DB    

      Ondanks dat alle vermelde punten belangrijk zijn, splitsing aanbrengen tussen specifiek

      Corona gerelateerde punten en overige punten.

      Welke wijze verder communiceren?

 

04. Nieuwe structuur ASD

      Aangepaste versie na bijeenkomst van 26 mei wordt nagezonden

     

05. Vacature ASD Jeugd- en Onderwijs

      Er zijn drie sollicitaties ontvangen

      Toelichting voorzitter

 

06. “Meierijse Inclusie”. (bespreekpunt).

      Toelichting stand van zaken Margo en/of Mart

 

07. Stand van zaken kennisgroepen.

         Ingekomen notulen/verslagen

Wat speelt er

 

08. Notulen digitale vergadering maandag 26 april 2021.

      a. Notulen 26 april 2021

 

09. Ingekomen stukken.

      a. Overzicht, periode 19 april t/m 30 mei 2021

 

10. Uitgaande stukken

 

11. Datum volgende vergadering.

      Maandag 19 juli 2021

 

12. Rondvraag

 

12. Sluiting