Wmo onderwerpen

Mantelzorg doe je samen
 Zorgt u al langere tijd, intensief en onbetaald voor iemand uit uw omgeving met een ziekte, psychische aandoening of handicap? Denk bijvoorbeeld aan uw partner of familielid die chronisch ziek is, uw kind dat verstandelijk of lichamelijk beperkt is, of uw vader, een goede kennis of buur waar u een persoonlijke band mee heeft die hulpbehoevend is.

Welke zorg valt onder mantelzorg?
Mantelzorg kan er bij iedereen weer anders uitzien. Vaak bestaat de mantelzorg uit begeleiding, toezicht en/of gezelschap houden. Maar soms ook hulp bij het huishouden of ondersteuning bij de lichamelijke verzorging (wassen en aankleden) of helpen bij de administratie. Maar mantelzorg omvat veel meer! Het is niet alleen daadwerkelijk de zorg en ondersteuning die men geeft, maar ook de zorgen die men zich maakt over de betreffende persoon die maken dat mantelzorgers vaak emotioneel belast zijn, overbelast raken of zich eenzaam voelen. Sommigen zorgen 24 uur per dag, elke dag van de week. Anderen komen elke dag even langs en zorgen voor het warme eten. Dankzij de mantelzorger is er minder of zelfs geen thuiszorg nodig en kan men vaak langer thuis blijven wonen.

Dé mantelzorger bestaat niet….
Er zijn jonge en oudere mantelzorgers, werkende en niet werkende, mannen en vrouwen. Iedere mantelzorger en iedere zorgsituatie is anders. Soms is de zorg voor een ander geleidelijk gegroeid en een belangrijk onderdeel van het dagelijks leven geworden. Maar iemand kan ook op de ene op de andere dag mantelzorger worden.
Vaak voelt het fijn om er te kunnen zijn voor iemand die je lief is. Mantelzorg is iets moois voor de persoon die zorg geeft en voor diegene die zorg ontvangt.

Registreren als mantelzorger
Indien u
– 8 uur of meer per week zorgt voor iemand
– die woonachtig is in de gemeente Meierijstad
– en dit langer dan 3 maanden doet
dan kunt u uzelf registeren als mantelzorger (zie formulier: Registratieformulier mantelzorg 2018).
Wanneer u geregistreerd bent wordt u, indien gewenst, automatisch op de hoogte gehouden van nieuws over mantelzorgondersteuning en ontvangt u informatie over mantelzorgbijeenkomsten.
Ook komt u zo in aanmerking voor het mantelzorgcompliment rond de landelijke Dag van de Mantelzorg op 10 november.

Hoe werkt dat dan, Mantelzorger zijn?
Mantelzorgen is de ondersteuning in de zorg voor een ander, maar ook de mantelzorger kan worden ondersteund.

Werk en mantelzorg:
Moet u bijvoorbeeld uw werk combineren met zorg voor een ander? Dan bestaan er verschillende  verlofregelingen zoals kortdurend en langdurend verlof. Ga met uw werkgever na welke afspraken u kunt maken. En houd hierbij zowel uw belang als die van de werkgever in het oog.

Vergoeding en mantelzorg
Op de website van de belangenvereniging Mezzo vindt u een overzicht van mogelijke vergoedingen voor mantelzorgers, zoals extra kinderbijslag, mantelzorgwaardering of vergoedingen uit de zorgverzekering.
Heeft uw familielid, vriend of buurman een persoonsgebonden budget (PGB)? Mantelzorg kan soms ook uit dit budget betaald worden.

En wie vraagt de mantelzorger hoe het met hem/haar gaat?
Uit ervaring weten we dat de mantelzorger vaak pas laat aan de bel trekt en niet graag de zorg uit handen wil geven. De reden daarvoor kan zijn dat u als mantelzorger het geven van zorg vanzelfsprekend vindt en onafhankelijk wil zijn van hulp van buitenaf. Of misschien weet u niet goed waar u terecht kunt.
Graag willen wij u een luisterend oor bieden en samen met u zoeken naar eventuele mogelijkheden voor ondersteuning.
Maar ook als u een praktische vraag of hulp nodig heeft bij het organiseren van (tijdelijk vervangende) zorg of financiële ondersteuning  neem dan contact op met:

Veghel: ONS welzijn,  bel  088-3742525 of mail: mantelzorgveghel@ons-welzijn.nl

Schijndel en Sint-Oedenrode: Welzijn De Meierij, bel 073 -5441400 of mail: info@welzijndemeierij.nl

© 2018 Fenna van Bergen Tekst