Participatie adviezen

advies Partnership IBN en Gemeenten d.d. 20-02-2021

advies rapport Toekomstige koers WSD 05-12-2019

advies nota Re-integratiebeleid 20-12-2018

advies Schuldhulpverlening 22-11-2018

advies Herijking beleid Armoedebestrijding Meierijstad 2018-2021 13-12-2017

advies Beleids- en uitvoeringsregels social return gemeente Meireijstad 15-11-2017

advies Beleidsregels bestuurlijke boete Participatiewet,IOAW en IOAZ Meierijstad 2017 A 15-11-2017

advies Uitvoering ondersteuning Niet uitkeringsgerechtigden 15-11-2017

advies WSD-SW 19-05-17

brief dienstverlening Soc. Dienst Meierijstad 20-02-17

© 2017, 2018, 2019 Fenna van Bergen Tekst