Participatie en Migratie

Het  meedoen aan de samenleving is voor iedereen belangrijk. Mensen willen volwaardig onderdeel zijn van de maatschappij. Het gaat om werken, maar ook om het hebben van sociale contacten, het deelnemen en bijdragen aan de maatschappij, het opdoen van vaardigheden. Sommige mensen kunnen dit op eigen kracht, anderen hebben daarbij ondersteuning nodig.

De kennisgroep Participatie komt met name op voor degenen die daarbij ondersteuning nodig hebben en probeert  hun belangen zo goed mogelijk te behartigen vanuit het oogpunt als expert en ervaringsdeskundige.

Binnen de kennisgroep worden alle zaken die van invloed zijn op de uitvoering van de sociale diensttaken en de hiervoor benodigde wet- en regelgeving besproken. Ook worden de rapportages over de uitvoering bij de kennisgroep aangeboden.

Met het opheffen van Optimisd per 1 januari 2017, hebben de gemeenten Boekel en Bernheze de uitvoering van de sociale diensttaken met een dienstverleningsovereenkomst (DVO) aanbesteed bij de sociale dienst van de gemeente Meierijstad. Beide gemeenten kunnen cliëntenparticipatie borgen door vertegenwoordigers aan deze kennisgroep deel te laten nemen.

Leden kennisgroep Participatie/Migratie:

Harry Verkuijlen (ASD), voorzitter kennisgroep Participatie/Migratie
John Schut (ASD), secretaris kennisgroep Participatie/Migratie
Jan Sleegers (ASD)

Toon Bullens (gemeente Boekel)
José van Boxmeer
Dinie van de Gevel (gemeente Boekel)
Annie Jansen
Inge Kools
Piet Verrijt

Contactformulier kennisgroep Participatie/Migratie van de Adviesraad Sociaal Domein Meierijstad

Met dit formulier kunt u vragen stellen of opmerkingen doorgeven aan de kennisgroep Participatie van de Adviesraad Sociaal Domein Meierijstad.
Naam:*
E-mail:*
Tel.nr.:*
-
Over welk onderwerp gaat uw vraag of suggestie?*
Omschrijving:*
Type the characters you see here:

* Verplicht

© 2019 Fenna van Bergen Tekst