Onderwijs nieuws

Verslag overleg kennisgroep Onderwijs op woensdag 4 oktober 2017
Tijdens dit overleg werd het “Pamflet Onderwijsarrangementen” besproken. Dit Pamflet is tot stand gekomen tijdens overlegmomenten tussen de intern begeleiders van diverse basisscholen en de leden van de Basisteams Jeugd en Gezin. Op het Pamflet, dat overhandigd is aan wethouder Roozendaal (portefeuille werk, jeugd en cultuur), staan een aantal uitspraken waar men bij de gemeente aandacht voor wil vragen, o.a.:
– De noodzakelijkheid van een éénduidige, gangbare en beveiligde informatie-uitwisseling zonder overbodige informatie tussen de scholen en de Basisteams.
– De behoefte aan tutoren op het gebied van VVE (Voor en Vroegschoolse Educatie) in heel Meierijstad en niet alleen in Veghel.
– De behoefte aan meer personeel om achterstanden bij BJG (Basisteams Jeugd en Gezin) weg te werken.
– Bovendien wordt op het Pamflet aandacht gevraagd voor de contracten die de gemeente heeft met zorgaanbieders, die niet compleet zijn. Hierdoor moet er aanspraak gedaan worden op de aanvullende zorgverzekering van de ouders.

Tijdens de rondvraag kwamen nog verschillende vragen en/of knelpunten op tafel. Deze punten komen tijdens een volgend overleg op tafel. Al met al een zinvolle bijeenkomst. Het streven is om deze bijeenkomsten drie à vier keer per jaar te houden. Indien de gemeente om een advies vraagt, komt de kennisgroep tussentijds bijeen. Zie voor de agenda:
Agenda kg Onderwijs 04-10-2017

© 2017 Fenna van Bergen Tekst