Jeugd onderwerpen

Onderzoek wijst uit dat 1 op de 4 jongeren mantelzorger is!

Onder de slogan ‘Ik zorg, ik zorg, wat jij niet ziet’ vragen ONS welzijn, Welzijn De MeierijCultureel Jongerencentrum BIZZI en Gemeente Meierijstad aandacht voor jonge mantelzorgers. Dit door middel van een bewustwordingscampagne met posters, commercials en ansichtkaarten.

Jonge mantelzorgers zijn jongeren die opgroeien met een hulpbehoevend gezinslid. Dit kan een ouder, broer of zus zijn, met bijvoorbeeld een chronische ziekte, verslaving, lichamelijke of verstandelijke beperking of een psychische aandoening. Deze mantelzorgers worden vaak niet als zodanig herkend.

Ben jij een jonge mantelzorger? En heb jij even afleiding nodig?
Een keer in de maand organiseert TAKE CARE op een dinsdagavond een activiteit speciaal voor jonge mantelzorgers t/m 24 jaar. Hier kan je ontspannen en in contact komen met andere jongeren die hetzelfde meemaken. Maar niets hoeft of moet deze avond!

Meer weten over TAKE CARE? Klik hier voor de folder?

Thuy-Van Nguyen
thuy-van.nguyen@ons-welzijn.nl
06-82789215

Katja Vermeer
katja.vermeer@ons-welzijn.nl
06-14342908

© 2018 Fenna van Bergen Tekst