Jeugd nieuws

Brainstormsessie Preventief Jeugdbeleid
Op woensdag 18 april 2018 vond in het PieterBrueghelHuis een brainstorm-sessie plaats over het Preventief Jeugdbeleid door de kennisgroepen Jeugd en Onderwijs met Emmely Bunk, Margo van Grunsven en Susan Scheepers. De uitkomsten daarvan zijn verwerkt in een pre-advies dat op 23 april 2018 naar het college van Burgemeester en wethouders is verstuurd.

Bezoek Cultureel Jongerencentrum BIZZI in Schijndel
Op donderdag 6 februari 2018 heeft er een bezoek plaats gevonden bij BIZZI in Schijndel. Cultureel Jongerencentrum BIZZI is dé plek voor jongeren van 13 t/m 23 jaar. Er heeft een prettig gesprek plaats gevonden met de jongerenwerker. Aanleiding waren enkele berichten in de media over overlast door jongeren. De kennisgroep Jeugd en Onderwijs is bijgepraat over het jongerenwerk. Het was een prettige constructieve bijeenkomst.
Kijk voor meer informatie op de website van BIZZI: www.bizzi.nl

Bezoek netwerkbijeenkomst in de jeugdkliniek van Novadic-Kentron
Op dinsdag 9 januari 2018 hebben Margo van Grinsven en Emmely Bunk een bezoek gebracht aan de netwerkbijeenkomst in de jeugdkliniek van Novadic-Kentron in Sint-Oedenrode. Aanwezig was ook Caroline van Breda, lid van kennisgroep Jeugd.

Verder waren medewerkers van de gemeente en ketenpartners aanwezig. Er werd verteld over een project, dat is opgezet met CvTB (Centrum voor Trajecten en Bemoeizorg) om jongeren in Meierijstad van 12-24 jaar te ondersteunen en te voorkomen dat er grote problemen ontstaan op allerlei leefgebieden. Het doel is om risicogedrag op tijd bij te sturen en/of te voorkomen en waar nodig de jongere te begeleiden naar de juiste zorg.

Het was een interessante bijeenkomst, die een verhelderend beeld gaf over de verslavingsproblematiek in Brabant en bij jongeren in Meierijstad in het bijzonder.

 

Verslag vergadering kennisgroep Jeugd op donderdag 16 november 2017
Tijdens de bespreking van twee casussen kwamen veel opmerkingen en vragen op tafel met betrekking tot de problemen waar men op dit moment op het terrein van Jeugd tegen aanloopt, zoals:
– De gemeente heeft veelal contracten met de grotere zorgaanbieders die in de regio actief zijn. De lokale, veelal kleinere, zorgaanbieders kunnen een meerwaarde hebben door bijvoorbeeld kortere lijnen en hun kennis bundelen daar waar nodig.
– Het samenwerken met de huisartsen wordt soms als lastig ervaren, met uitzondering van Schijndel. Daar bestaan goede korte lijntjes met de huisartsondersteuners.
– Samenwerking tussen hulpverleners is van groot belang; dus niet meerdere zorgverleners in één gezin, maar één regiehouder.
–  Er is sprake van veel administratieve rompslomp.
–  Binnen de GGZ zijn de wachttijden lang.
–  Ook bij de wijkteams is sprake van lange wachtlijsten.
–  Het wringt dat men voor specialistische hulp niet verder kan in de regio’s.

Afgesproken is dat de ASD-leden bovenstaande opmerkingen mee zullen nemen in hun overleg met betreffende wethouders en beleidsmedewerkers. Al met al was het een zinvolle bijeenkomst.  Het sterven is deze enthousiaste groep uit te breiden met meer geïnteresseerden.

© 2017, 2018 Fenna van Bergen Tekst & Fotografie